Odliczanie fotowoltaiki od podatku – jak zwiększyć zyski dla firmy?

Rachunki za prąd są wydatkiem, który aktualnie jest szczególnie dotkliwy dla właścicieli przedsiębiorstw. Przyjmuje się, że koszty energii elektrycznej stanowią około 20-30 % ogólnych kosztów prowadzenia firmy, a w zależności od branży mogą być one jeszcze większe. Poniżej sposoby na zwiększenie zysków z OZE dla firm oraz sposoby na odliczenie fotowoltaiki od podatku. 

 

Od 2022 roku zmagamy się z kryzysem energetycznym i wysoką inflacją, które wpływają na wzrost cen prądu. Przedsiębiorstwa, które chcą utrzymać działalność bez wyrzeczeń, szukają rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów prowadzenia biznesu w Polsce. Wśród nich są mądre inwestycje, między innymi te w energię odnawialną.

W związku z tym, coraz więcej firm inwestuje w instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, które są skutecznym sposobem na obniżenie kosztów prądu i ogrzewania oraz sposobem na zmniejszenie niektórych z podatków. Czy fotowoltaika dla firm może być jeszcze bardziej opłacalna?

Odliczenie fotowoltaiki od podatku VAT

Firmy, które zdecydują się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, magazynu energii czy ładowarki samochodowej mogą odzyskać poniesione koszty podatku VAT. Każdy z tych systemów OZE objęty jest stawką VAT 23%

Prawo do odzyskania VAT-u przysługuje przedsiębiorcom, którzy zakupili produkty lub usługi konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej. W myśl tej zasady, fotowoltaika i inne systemy OZE należą do urządzeń, których zakup wraz z usługą montażu jest niezbędny w kontekście rozwoju, modernizacji, poprawy konkurencyjności i wdrożenia rozwiązań ekologicznych w firmie. Co więcej, podatek VAT można odzyskać w całości. Dlatego w przypadku wyceny montażu fotowoltaiki przedsiębiorcy mogą brać pod uwagę koszt netto instalacji fotowoltaicznej. 

Jakie warunki należy spełnić, aby móc odzyskać w całości podatek VAT?

 • Odnawialne źródła energii muszą być wykorzystane na cele własne firmy.
 • Na zakup i montaż urządzeń powinna zostać wystawiona faktura VAT, a firma ją wykonująca musi również być podatnikiem VAT.

Odliczenie fotowoltaiki od kosztów uzyskania przychodu

Firmy, które zdecydują się na inwestycję w fotowoltaikę lub/i zmienią system ogrzewania na pompę ciepła, lub skorzystają z innych urządzeń towarzyszących fotowoltaice mają możliwość odliczenia OZE od podatku dochodowego na dwa sposoby tj. amortyzację i rozliczenie kosztów leasingu - każdy z nich rządzi się własnymi prawami i możliwość odliczenia niektórych ze składowych tych kosztów zależne jest od rodzaju wybranego leasingu.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku w przypadku leasingu

Od dawna pomagamy klientom uzyskać leasing na planowany zakup i montaż OZE. Dlaczego to tak popularne rozwiązanie? Ponieważ leasing niesie sporo korzyści dla przedsiębiorców, którzy nie mają środków własnych na finansowanie inwestycji: nie wymaga dużego wkładu własnego; pozwala na zmniejszenie podatków płaconych przez przedsiębiorstwo i niesie niewielkie wymagania formalne.

To, co jest ważne w kwestiach podatkowych to wybrany rodzaj finansowania. Mamy do dyspozycji leasing operacyjny i leasing finansowy. Który nich jest najkorzystniejszy? To kwestia indywidualna, którą należy rozstrzygnąć z doradcą ds. leasingów. Natomiast obydwie opcje różni możliwość odliczenia fotowoltaiki od podatku oraz własność środka trwałego po zakończeniu leasingu:

 • Leasing operacyjny pozwala na odliczenie odsetkowej i kapitałowej części raty oraz niektórych innych kosztów. Po zakończeniu leasingu firma może wykupić OZE od leasingodawcy.
 • Leasing finansowy prezentuje się korzystniej w kwestiach podatkowych. Pozwala on na rozliczenie raty kapitałowej, odsetkowej, ale też kosztów eksploatacji np. serwisu lub usługi mycia modułów fotowoltaicznych. Po zakończeniu leasingu firma staje się właścicielem odnawialnych źródeł energii. 

Odliczenie OZE od podatku - amortyzacja

To kolejna z możliwości odliczenia fotowoltaiki od podatku. Instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła czy ładowarki do aut elektrycznych uznawane są za urządzenia podlegające zużyciu. Małe i średnie firmy mogą skorzystać z takiego odpisu raz do roku. Jednak należy pamiętać o tym, że wiele zależy od miejsca montażu instalacji i sposobu jej użytkowania. W zależności od Klasyfikacji Środków Trwałych stawka podatku może wynieść od 7% do 10%. Amortyzacja obejmuje również budynek, którego fotowoltaika stała się integralną częścią i z tego tytułu raz do roku można odpisać od 2,5% do 10%. Ostatnią z możliwości jest prawo do uzyskania jednorazowego odpisu całości ceny nabycia środka trwałego dla firm, które zostały otworzone w tym samym roku podatkowym, co zakup instalacji lub dla małych działalności gospodarczych na szczególnych warunkach. 

Kwestie związane z amortyzacją fotowoltaiki i innych systemów OZE warto omówić z księgowym firmy, który wskaże możliwości skorzystania z odpisu w tym konkretnym przypadku. 

Podatek od nieruchomości - ulgi regionalne 

To jedna z wielu zachęt do inwestowania w energię odnawialną w regionie. Firmy, które przystąpią do takich inwestycji mogą liczyć na ulgę w podatku od nieruchomości. Programy takie obowiązują w wielu polskich miastach. Informacje o szczegółowych warunkach ulgi podatkowej można uzyskać w konkretnych gminach.

Fotowoltaika dla firm

Jeszcze do niedawna najpopularniejsza i najbardziej opłacalna była fotowoltaika do domu. Jednak w sierpniu 2019 roku została rozszerzona definicja prosumenta, przez co tym mianem może zostać określone także przedsiębiorstwo, które wytwarza prąd na użytek własny i dla którego produkcja energii nie stanowi głównego przedmiotu działalności.

Nowelizacja ustawy o OZE, która wprowadziła nowe zasady dla fotowoltaiki prosumenckiej w ramach net-billingu, objęła również przedsiębiorstwa. Takie firmy mogą rozliczać się na jednej z dwóch zasad:

 • przedsiębiorstwa, które zainstalowały panele fotowoltaiczne po 1 kwietnia 2022 roku muszą  rozliczać się na zasadach net-billingu. Oznacza to, że odsprzedają wyprodukowany prąd do sieci w cenach regulowanych przez giełdę energii;
 • firmy, które zdecydowały się na montaż instalacji fotowoltaicznych przed 31 marca 2022 roku, mogą korzystać z systemu opustów, rozliczając się na zasadzie net-meteringu. W takim systemie nadwyżki wyprodukowanej energii odsyłane są do sieci, by mogły zostać odebrane w mniej wydajnych okresach, to znaczy nocą lub zimą. Wysokość odzyskanego prądu uzależniona jest od mocy instalacji – 80% prądu można odebrać z fotowoltaiki o mocy do 10 kWh, a 70% z PV dla tych inwestycji , których moc przekracza 10 kWh, ale nie wynosi więcej niż 50 kWh.

Te firmy, których instalacje fotowoltaiczne mają moc większą niż 50 kWh, mają możliwość sprzedawania energii z fotowoltaiki na podstawie umowy PPA lub w ramach aukcji OZE. Jest to duże udogodnienie dla przedsiębiorstw, ponieważ – co uzależnione jest od profilu firmy – sprzedaż w ramach umowy PPA może okazać się korzystniejszym rozwiązaniem niż odsprzedanie nadwyżki energii na giełdzie.

Polskie prawodawstwo, na chwilę obecną, określa podział systemów fotowoltaicznych według mocy danej instalacji. W ramach niego firmy mogą korzystać z:

 • mikroinstalacji o mocy maksymalnej 49,99 kWp;
 • małych instalacji o mocy w zakresie od 50 kWp do 500 kWp;
 • dużych farm fotowoltaicznych  – mających minimum 1 MWp mocy.

Pierwszy segment obejmuje  firmy o mniejszych potrzebach energetycznych w drugim znajdują się większe przedsiębiorstwa, które ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na prąd decyduje się na większą farmę. . W trzecim, specjalnym sektorze, znajdują się duże zakłady produkcyjne i przemysłowe. 

Niezależnie od wielkości instalacji fotowoltaicznej, panele powinny być umiejscowione na dachu firmy lub przynależnym gruncie. Możliwe jest również umieszczenie ich na bryle budynku, lecz może się to odbyć w konkretnie określonych warunkach i jest to przedsięwzięcie zdecydowanie najdroższe. Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na fotowoltaikę dachową, która jest tania, prosta w montażu i pozwala na zaoszczędzenie miejsca np. na parking lub przestrzeń zieloną przy biurze.

Na jakie formy wsparcia dla fotowoltaiki mogą liczyć firmy?

Instalacja fotowoltaiki w firmie przynosi oczywiste oszczędności w postaci znaczącego obniżenia kosztów za energię elektryczną, jednak przedsiębiorcy mogą liczyć również na inne korzyści. Są nimi różnego rodzaju programy dotacji do fotowoltaiki, które obniżają koszty jej instalacji.

Przedsiębiorstwa mają przede wszystkim możliwość odliczenia od fotowoltaiki pełnego podatku VAT, który wynosi 23%. To jednak nie wszystko, ponieważ firmy, które zdecydowały się zainwestować w instalację paneli fotowoltaicznych, mogą też odliczyć koszty od podatku dochodowego.

Decydując się na konkretny program, warto zapoznać się z jego szczegółami oraz terminami, kiedy możliwe jest składanie wniosków. Jak widać zainstalowanie paneli PV może okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla firm. Wymienione formy wsparcia finansowego nie są jedynymi, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, aby obniżyć koszty inwestycji w moduły. Koszty związane z budową fotowoltaiki można również obniżyć poprzez:

 • kredyt;
 • niskooprocentowaną pożyczkę;
 • leasing. 

Najpopularniejszymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorców jest skorzystanie z dofinansowania do fotowoltaiki lub leasingu. Każde z nich wiąże się z innymi korzyściami. Przykładowo: leasing ogranicza formalności do minimum, zmniejsza obciążenia podatkowe, a także pozwala na osiąganie zysków do momentu instalacji przy jednoczesnym braku obowiązku wpłaty środków własnych na rzecz inwestycji.

Warto przy tym wiedzieć, że usługę leasingową na fotowoltaikę można uzyskać za pośrednictwem firmy, która zajmuje się montażem instalacji. Panele fotowoltaiczne dla firm są inwestycją długoterminową, przynoszącą szereg różnego rodzaju zysków – ekonomicznych, ekologicznych czy wizerunkowych.

Zalety instalacji fotowoltaicznych w firmie

Jak pokazują dane GUS, wydatki na energię elektryczną w Polsce zwiększyły się w ciągu ostatnich 15 lat o około 140%, a w 2022 roku przekroczyły historyczne granice – cena prądu w sierpniu osiągnęła 2000 zł/MWh. Już we wrześniu przedsiębiorstwa otrzymały informacje o nowych stawkach, które miałyby być wyższe o około 500%.

Mimo zamrożenia cen prądu dla małych i średnich przedsiębiorstw od 2023 roku do 785 zł/MWh, wydatki związane z opłatami za energię wciąż stanowią olbrzymie obciążenie dla wielu firm. Warto wspomnieć, że taka sytuacja nie będzie mogła trwać w nieskończoność i w pewnym momencie firmy będzie obowiązywała inna stawka.

Instalacja fotowoltaiki dla firm jest rozwiązaniem, które pozwoli uniezależnić się przedsiębiorcom od zmiennych cen prądu. Innymi korzyściami, które wynikają z takiego rozwiązania są:

 • wygenerowanie oszczędności – jest to bardzo ważne dla każdej firmy. Fotowoltaika w przedsiębiorstwie, w zależności od jej mocy i użytkowania, zwraca się w przeciągu kilku lat, później zaś przynosi wyłącznie zyski;
 • możliwość kontroli wydatków – pozyskiwanie prądu z energii słonecznej umożliwia łatwiejsze zaplanowanie budżetu. Dzięki niej nie istnieje ryzyko, że cena prądu z dnia na dzień drastycznie wzrośnie;
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa – dbanie o środowisko naturalne to trend, który stale przybiera na sile, dlatego firma, która ogranicza wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii prezentuje się atrakcyjniej dla klientów, wywierając na nich pozytywne wrażenie i zachęcając do skorzystania z usług.

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną w firmie jest  wydatkiem, który można jednak znacząco zmniejszyć dzięki różnym programom dofinansowań oraz możliwości odliczenia jej od podatku. W Solum Service znajdziesz najlepsze rozwiązania energetyczne dostosowania do Twojego przedsiębiorstwa. Chętnie doradzimy Ci w kwestii wyboru odpowiednich elementów systemu. Zapraszamy do kontaktu. Razem przeniesiemy Twój biznes w miejsce, gdzie zawsze świeci słońce! 

Formularz kontaktowy

Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane. Pamiętaj o poprawnym formacie e - maila.
Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: Polityka prywatności — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).