Panele fotowoltaiczne – oszczędź na rachunkach za prąd i zyskaj niezależność

Wydatki na energię elektryczną to stały comiesięczny koszt dla tysięcy gospodarstw domowych oraz firm. Rachunki winduje nie tylko zużycie, ale także dodatkowe daniny. Jak uniezależnić się od dostawcy prądu? Co daje własna instalacja fotowoltaiczna? Sprawdźmy.

Od stycznia 2021 r. pojawiła się nowa tzw. opłata mocowa. Jej wpływ odczują wszyscy konsumenci prądu poza właścicielami paneli fotowoltaicznych. nstalacja fotowoltaiczna sprawdzi się zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w przedsiębiorstwie. Głównym czynnikiem przemawiającym za panelami PV są znaczne oszczędności w rachunkach za prąd. Przedstawia się to następująco: panele fotowoltaiczne generują prąd, który jest konsumowany przez inwestora, a potencjalne nadwyżki trafiają do sieci. W ramach systemu opustów można wykorzystać nadprodukcję w miesiącach, w których generowane jest większe zapotrzebowanie na prąd. Dzięki temu rozliczenia z operatorem sieci, do której wpięta jest instalacja fotowoltaiczna, opiewają na niewielkie kwoty. Taka współpraca przekłada się na niższe rachunki i dostęp do niezależnego źródła energii.

Panele fotowoltaiczne w Polsce

Instytut Energii Odnawialnej (IEO) przygotował raport zawierający prognozy oraz zestawienie dotyczące ilości paneli PV w latach 2017-2040 r. w Polsce. Liczba nowych oraz istniejących instalacji w 2017 r. wynosiła zaledwie 28 tys. W kolejnym roku było ich już 54 tys., a w 2019 r. 110 tys. Obecnie jeszcze nie ma ostatecznych danych za 2020 r., ale szacunki IEO zakładają, że łącznie w kraju jest już ponad 235 tys. instalacji fotowoltaicznych. Oznacza to, że od momentu badań co roku liczba paneli PV w Polsce się podwaja. Prognozy na 2040 r. sugerują, że przy utrzymaniu dotychczasowej dynamiki wzrostu liczba instalacji przekroczy 2 mln.

Optymizm wśród firm zajmujących się fotowoltaiką nie słabnie. Wszystko za sprawą rządu, który jest zobowiązany do dywersyfikacji źródeł energii. Cel na 2020 r. zakładał, że Odnawialne Źródła Energii (OZE) miały stanowić 15% udział w ogólnym zużyciu energii (nadal brak oficjalnych danych). Kolejny kamień milowy przypada na 2025 r. Rząd zaplanował, że do tego czasu panele fotowoltaiczne, będą generowały 3-4 GW mocy. Jest to realny cel, gdyż IEO uważa, że na koniec 2020 r. moc zainstalowana w PV może osiągnąć 2,5 GW. Ciekawostką jest informacja, że rynek fotowoltaiki zanotuje 25% wzrost obrotów (rok do roku) i przekroczą one 5 mld zł.

Fotowoltaika – produkcja w Polsce i Europie

Na podstawie „The New European Renewable Energy Directive – Opportunities and Challenges for Photovoltaics”- A. Jager-Waldau, K. Bodis, I. Kougias, S.Szabo, Instytut przygotował informacje dotyczące produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych w Europie. Raport pojawia się cyklicznie, co umożliwia zestawienie danych historycznych, prognoz i realnych rezultatów osiąganych przez poszczególne państwa. Raport dotyczy lat 2018-2019.

W 2018 r. panele fotowoltaiczne w Europie wygenerowały 9 GW nowych mocy. Polska z wynikiem 235 MW uplasowała się na 9 pozycji w zestawieniu. Prognozy na 2019 r. zakładały, że łączna produkcja wzrośnie i osiągnie poziom 15 GW. Rzeczywistość okazała się dużo lepsza. Instalacje fotowoltaiczne w Europie wyprodukowały 18 GW nowych mocy, a Polska z wynikiem 0,9 GW zajęła wysoką 4 lokatę. Prognozy na 2020 r. dotyczące Europy oraz Polski zakładają, że produkcja energii elektrycznej utrzyma się na analogicznym poziomie 18 GW na Starym Kontynencie, a w kraju nad Wisłą 0,9 GW.

Panele fotowoltaiczne i wsparcie Rządu

Państwo polskie uruchomiło programy wspierające inwestorów indywidualnych oraz firmowych. Mowa o dwóch działaniach nazwanych „Czyste powietrze” oraz „Mój Prąd”.

„Czyste powietrze”

Celem programu jest „poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji  gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”. Program z budżetem 103 miliardy zł rozpisano na lata 2018-2029. Ostateczny termin podpisywania umów na realizację projektu wyznaczono na dzień 31.12.2027 r.

Inwestycja otrzyma wsparcie w postaci dofinansowania na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, które zastąpią nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Ponadto środki mogą posłużyć na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Wysokość wsparcia może wynieść do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 tys. zł dla podwyższonego.  

Dodatkowo inwestorom przysługuje ulga termomodernizacyjna do wysokości 53 tys. zł. Można ją odliczyć od podstawy podatku.

„Mój Prąd”

Celem rządu było zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) do 15% w ogólnym zużyciu energii. W tym celu przeznaczono 1 miliard zł na dofinansowanie, które może wynieść nawet 50% inwestycji, a maksymalna kwota pomocy to 5 tys. zł. W programie ujęto dodatkowo ulgę termomodernizacyjną pozwalającą na odliczenie inwestycji do wysokości 53 tys. od podstawy opodatkowania PIT w podatku dochodowym osób fizycznych.

Rząd dodatkowo postanowił ujednolicić podatek VAT dotyczący instalacji fotowoltaicznych do 8%. Dotychczas tą stawką objęte były panele fotowoltaiczne montowane tylko na dachu. Pozostałe projekty tj. instalacje na dachu budynku gospodarczego, na polu przy domu czy w ogrodzie obejmował 23% VAT. Nowa 8% stawka obowiązuje od 01.01.2020 r.

Przedsiębiorcy od sierpnia 2019 r. mogą produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w systemie opustów (inwestorzy indywidualni również). Ponadto, gdy instalacja fotowoltaiczna wygeneruje nadwyżki energii, to można przenieść je na kolejne okresy rozliczeniowe. Jest to dobre rozwiązanie dla firm, które ułatwia zarządzanie zużyciem energii. 

Rząd stosuje liczne zachęty, aby zainteresować potencjalnych inwestorów. Stosuje różne metody (dopłaty, ulgi), aby pokazać, że fotowoltaika to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych dostawców energii. 

Opłata mocowa, a panele fotowoltaiczne

Opłata naliczana jest w inny sposób dla gospodarstw domowych, a inaczej dla przedsiębiorców. Odbiorcy indywidualni są obciążani dodatkową daniną na podstawie rocznego zużycia. Przygotowano cztery przedziały, które różnią się wysokością miesięcznej opłaty mocowej. W przypadku przedsiębiorców pobierana jest jedna stawka. Nalicza się ją od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-22:00 z wyłączeniem świąt. W tabeli znajdują się aktualnie obowiązujące stawki opłaty mocowej.

Źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/cenywskazniki/9165,Stawki-oplaty-mocowej.html

Przykład dla przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo zapłaci 0,0762 zł/kWh, czyli 76,20zł/1MWh. Zużywając miesięcznie 50 MWh, firma będzie musiała zapłacić rachunek wyższy o 3,8 tys. zł. Dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych czy hut, gdzie zużycie roczne jest ogromne, koszty będą jeszcze wyższe. Dla przykładu wykorzystanie energii na poziomie 12.000 MWh w skali roku zwiększy rachunki za prąd o ok. 900 tys. zł.

Firmy, które operują na niskich marżach, mogą mieć problem z utrzymaniem rentowności. Przerzucenie opłaty na klientów przy silnie konkurencyjnym rynku może spowodować spadek sprzedaży, co dodatkowo pogorszy sytuację firmy. Dlatego warto szukać alternatyw, jakie dają OZE, a wśród nich panele fotowoltaiczne. Koszt uniezależnienia się od dotychczasowego dostawcy prądu jest nieporównywalnie niższy z perspektywy czasu od pozostania w kosztownej relacji.

Fotowoltaika – finansowanie inwestycji na przykładzie woj. Łódzkiego

Warto, aby instalacja fotowoltaiczna była dostosowana do potrzeb inwestora. W tym celu warto nawiązać współpracę z doświadczoną firmą z branży fotowoltaicznej. Przedstawiciel pomoże znaleźć najlepsze stanowisko, a także określić potrzebną moc paneli PV do zaspokojenia apetytu na energię elektryczną. Często niezależne firmy oferują możliwość finansowania, o co zawsze warto zapytać. Proponowane warunki bywają atrakcyjniejsze od kredytu bankowego. Niemniej jest jeszcze jedno miejsce, które przygotowało preferencyjne warunki.

W województwie łódzkim działa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). W ramach współpracy podmiot proponuje następujące warunki:

  • oprocentowanie 1,5% – w sytuacji, gdy firma wykorzystała pomoc de minimis będzie to 3%,
  • długi okres spłaty do 15 lat,
  • przydatna karencja do 6 miesięcy.

Oferta WFOŚiGW to dobra alternatywa dla kredytu bankowego czy leasingu. Czasami jednak indywidualna pozycja inwestora w instytucji finansowej może spowodować, że otrzyma on bardzo atrakcyjną propozycję kredytowania. Dlatego chcąc sfinansować panele fotowoltaiczne, warto sprawdzić różne warianty. Niemniej spora część inwestycji może zostać zrealizowana przy pomocy WFOŚiGW, instytucji finansowej, z którą inwestor nawiąże współpracę lub za środki własne.

Prognozy dla rynku fotowoltaiki

Z danych IEO wynika, że w 2020 r. na rynku dominowały mikroinstalacje. W latach 2021-2022 prognozuje się, że do użytku oddane zostanie 2,8 GW farm fotowoltaicznych. Z kolei na okres od 2022 do 2023 szacuje się, że moc generowana z farm zrówna się z udziałem mikroinstalacji. Obecny rynek prosumencki ulegnie zmianie na zrównoważony za sprawą zawodowych elektrowni PV. Mniejsze instalacje fotowoltaiczne nadal będą cieszyły się dużą popularnością, a jednocześnie znaczenia nabiorą duże projekty fotowoltaiczne.

W 2019 r. Solar Power Europe w 2019 r. prognozował, że w Polsce w 2023 r. zainstalowana moc wyniesie 3,5-5 GW. IEO przyjmuje bardziej optymistyczny scenariusz i zakłada, że moc PV osiągnie 6,6 GW, zakładając dotychczasowe tempo rozwoju rynku. Z kolei plany rządu na 2025 r. zakładają produkcję 3-4 GW z instalacji PV. Instytut prognozuje, że do tego czasu zainstalowana moc osiągnie poziom 7,8 GW. Pokazuje to, że OZE w Polsce i Europie dynamicznie się rozwija, a panele fotowoltaiczne mają w tym główny udział i są motorem napędowym transformacji energetycznej.

Firma fotowoltaiczna – jak ją wybrać?

Wybór firmy, która zajmie się realizacją instalacji fotowoltaicznej, jest kluczowy dla powodzenia projektu. Warto spotkać się lub porozmawiać z przedstawicielami przynajmniej kilku wykonawców. Zebrane oferty rzucą światło na zakres cen. Dobrze odrzucić najdroższe i najtańsze propozycje. Pierwsza nie oznacza, że usługa i komponenty będą najwyższej jakości, a drugi wariant może świadczyć o braku doświadczenia lub słabej klasy podzespołach. Przedsiębiorstwa ze środka tabeli wydają się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Dobrze przemyśleć, który z przedstawicieli firm fotowoltaicznych był handlowcem, a kto umiał odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz doradzić. Jest to ważne z punktu widzenia dalszej współpracy i wsparcia.

Szukając najlepszego rozwiązania, rozsądne wydaje się znalezienie firmy zajmującej się fotowoltaiką, która świadczy kompleksowe usługi. W ten sposób inwestor otrzyma wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Dodatkowo konsultant pomoże przy składaniu wniosku o dofinansowanie i zgłosi instalację fotowoltaiczną do dostawcy energii. Montując panele fotowoltaiczne, inwestor najczęściej ma multum pytań, na które chce znaleźć odpowiedzi. Przedstawiciel, który mu ich udzieli i pomoże przebrnąć przez każdy etap realizacji, jest wartościowym wsparciem. Rozsądnie więc postawić na firmę, która zajmie się projektem od początku do końca.

Oszczędność i niezależność

Tytułowe wartości, czyli oszczędność i niezależność są realne do osiągnięcia zarówno w przypadku inwestorów indywidualnych, jak i firmowych. Rynek dynamicznie się rozwija, a wsparcie rządu podnosi atrakcyjność realizacji. Jak wartościowa jest to pomoc, świadczy przykład Wielkiej Brytanii.

Fotowoltaika to szansa na niezależność od dostawcy energii, a co za tym idzie realne oszczędności. Jest to pewnego rodzaju tarcza, która chroni przed wieloma podwyżkami opłat w przyszłości. Dodatkowo panele fotowoltaiczne niosą za sobą szereg korzyści jak dotacje czy ulgi podatkowe, a ponadto jest to czysta energia z OZE. Sprawia to, że instalacja fotowoltaiczna przynosi znaczące oszczędności i jest przyjazna dla środowiska, co daje podwójną korzyść dla inwestora i jego otoczenia.

Formularz kontaktowy

Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane. Pamiętaj o poprawnym formacie e - maila.
Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: Polityka prywatności — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).