Fotowoltaika do 150 kWp bez pozwoleń! Większe możliwości inwestycyjne dla firm, gospodarstw rolnych i wspólnot!

Moc zainstalowanej w Polsce fotowoltaiki ciągle wzrasta. Po olbrzymim zainteresowaniu instalacjami fotowoltaicznymi wśród klientów indywidualnych, nadszedł moment, kiedy na prowadzenie wychodzą inwestycje w zieloną energię dla rolników, przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych. Proces dekarbonizacji może jeszcze bardziej przyspieszyć, bo zmieniła się definicja mikroinstalacji. Fotowoltaika do 150 kWp będzie dostępna przy minimum formalności związanych z prawem budowlanym. Jak może zmienić się obraz polskiej energetyki? Czy wzrośnie zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi dla przedsiębiorców i gospodarki rolnej? Czy przyłączona do sieci moc będzie wzrastać jeszcze szybciej? 

Fotowoltaika dla firm i gospodarstw rolnych - ograniczenia i zyski

Fotowoltaika wtopiła się w polski pejzaż. Nie sposób nie zauważyć, że Polacy chętnie inwestują w odnawialne źródła energii i widzą w tym realne zyski. Nie ma już miejsca, w którym w najbliższej okolicy nie wykorzystuje się energii słonecznej. Taki boom w Polsce trwa nieprzerwanie od kilku lat, a fotowoltaika stała się najchętniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii i najlepszym sposobem na inwestycje biznesowe, które przynoszą zyski ekonomiczne i ekologiczne. Co to oznacza? Obserwuje się znacznie większe zapotrzebowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych wśród gospodarstw rolnych, małych i średnich przedsiębiorstw, a nawet dużych zakładów produkcyjnych o wysokich potrzebach energetycznych. O zyskach z fotowoltaiki dla firm przeczytasz w publikacji “Fotowoltaika dla firm – czy instalacja systemu fotowoltaicznego jest opłacalna?”

Fotowoltaika bez pozwolenia do 50 kWp

Fotowoltaika przekraczająca 50 kWp była dotychczas obarczona formalnościami, które znacznie wydłużały proces wdrożenia modernizacji. Inwestorzy, którym zależało na czasie i natychmiastowym zmniejszeniu poboru mocy z sieci musieli zadowolić się instalacjami fotowoltaicznymi do 50 kWp i jednoczesnym prowadzeniu procedury pozwalającej na realizację inwestycji o większej mocy.  

Na przeszkodzie stały również odmowy przyłączenia większych instalacji. Trzeba pamiętać, że dotychczasowe inwestycje do 50 kWp miały uprzywilejowaną pozycję i zakład energetyczny nie mógł odmówić przyłączenia takiej mocy do sieci. Te, które nie mieściły się w przedziale do 50 kWp mogły zostać odrzucone. 

Art. 7 ust. 8D6 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne „przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (…) jest obowiązane dokonać przyłączenia do sieci mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d4, w terminie 30 dni od dokonania tego zgłoszenia”.

Każdy z tych powodów działał demotywująco na przedsiębiorców i rolników, którzy chcieli produkować więcej mocy i wykorzystać ją na własne potrzeby. W dalszych konsekwencjach, plan dekarbonizacji Polski i zwiększenie udziału ekologicznych źródeł pozyskiwania energii został spowolniony - nie przez brak zainteresowania inwestorów czy niewystarczające środki, które chcieli przeznaczyć na ten cel, ale ograniczenia w ustawie o odnawialnych źródłach energii. 

Solum Service od 10 lat zajmuje się inwestycjami dla klientów o wysokich potrzebach energetycznych. W naszych realizacjach znajdziesz wiele projektów przekraczających 50 kWp. Dokładnie znamy procedury, które należy spełnić, aby uzyskać niezbędne zgody na montaż dużych instalacji fotowoltaicznych i które prowadzone są w imieniu naszych klientów przez naszych specjalistów. Dlaczego? Bo zanim możliwe będzie przeprowadzenie montażu instalacji fotowoltaicznej i późniejsze wykorzystanie jej w zmniejszeniu kosztów wykorzystania prądu z węgla, muszą zostać spełnione wszelkie formalności. 

Ze względu na procedury formalne, wykonanie instalacji fotowoltaicznej powyżej 50 kWp było znacznie rozciągnięte w czasie. Niektórzy z przedsiębiorców byli gotowi przesunąć plan modernizacji o czas konieczny do uzyskania niezbędnej dokumentacji i zgód, ponieważ mikroinstalacja o mniejszej mocy nie spełniała oczekiwań związanych z zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Niestety były to kolejne miesiące, w których koszt prądu był dla wielu firm znacznym obciążeniem finansowym, a w którym fotowoltaika mogła już pracować zmniejszając wykorzystanie węgla i gazu oraz zmniejszając emisję CO2

Czy nowelizacja ustawy o OZE była potrzebna?

Nowelizacja ustawy OZE to nie tylko korzyści wewnętrzne. Jednym z powodów, przez które musiała zostać przygotowana były przyjęte ponad 5 lat temu przepisy unijne dotyczące odnawialnych źródeł energii (RED II). Ich głównym celem jest zwiększenie udziału OZE w produkcji energii do 32% przed końcem obecnej dekady, a także poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Polska była znacznie opóźniona w realizacji tego planu, bo zmiany niektórych ustaw powinny zostać wprowadzone jeszcze w 2021 roku. W 2023 roku Komisja Europejska zagroziła zgłoszeniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nałożeniem wysokich kar finansowych. 

Fotowoltaika do 150 kWp - wpływ nowelizacji ustawy o OZE 

Nowelizacja ustawy OZE była zaplanowana już rok temu, ale dopiero teraz została przyjęta przez Sejm. Wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko instalacji fotowoltaicznych, ale również energii wiatrowej, geotermalnej, biogazu i biomasy oraz takich zagadnień jak: klastry energii, prosument lokatorski, Krajowy Punkt Kontaktowy OZE (informacyjna platforma online dla podmiotów, które chcą produkować energię z OZE), a także modelu sprzedaży energii peer-to-peer (P2P) między prosumentami, czyli osobami, które jednocześnie produkują i konsumują energię. 

Zmiany dla mikroinstalacji

Dotychczas każda instalacja fotowoltaiczna powyższej 50 kWp powinna uzyskać przede wszystkim pozwolenie na budowę. Natomiast wszystkie inwestycje, które nie przekraczały tego progu jej nie wymagały. Opisuje to dokładnie ustawa o prawie budowlanym z 7 lipca 1994 roku, która wyraźnie określa, że montaż instalacji fotowoltaicznej lub/i pompy ciepła nie wymaga od inwestora zgłoszenia budowy i uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli moc elektryczna urządzeń nie przekracza 50 kW. 

Przy minimalnych formalnościach mikroinstalację mógł mieć każdy przedsiębiorca czy rolnik. 

Fotowoltaika do 150 kWp - ostatni etap!

Nowelizacja ustawy o OZE została przyjęta przez Sejm bez sprzeciwu i podpisana przez Prezydenta RP. Od momentu pojawienia się w Dzienniku Ustaw dzieli ją jedynie 14 dni do wejścia w życie. Jest to olbrzymia zmiana dla wielu prosumentów, którzy chcą inwestować w fotowoltaikę i korzystać z własnych elektrowni słonecznych lub planują rozbudowę istniejących już instalacji. 

Warto podkreślić zalety wprowadzenia takiej zmiany, bo fotowoltaika do 150 kWp bez formalności związanych z prawem budowlanym to:

  • oszczędności dla inwestorów,
  • przyspieszenie procedur związanych z powstawaniem nowych inwestycji i rozbudową tych już istniejących,
  • przyspieszenie dekarbonizacji kraju i większe uniezależnienie go od paliw kopalnych,
  • realizacja zaleceń i przepisów Unii Europejskiej,
  • dywersyfikacja źródeł energii, bo zwiększenie mocy z instalacji fotowoltaicznych pozwala na zróżnicowanie źródeł energii, co może przyczynić się do większej stabilności dostaw energii w kraju.

Jeśli szukasz wykonawcy dla swojej instalacji fotowoltaicznej, skorzystaj z poniższego formularza i skontaktuj się z nami. 

Formularz kontaktowy

Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane. Pamiętaj o poprawnym formacie e - maila.
Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.