Program Moje Ciepło – rozwiązanie dla gospodarstw domowych

Moje Ciepło to nowy program, w którym użytkownicy mogą liczyć na dotacje do ekologicznych pomp ciepła. Nabór do niego ruszył 29.04.2022 i potrwa do 31.12.2026 roku. Na jakie dofinansowania można liczyć w ramach programu Moje Ciepło i na jakie urządzenia można je uzyskać? Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

Na czym polega program Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło ma za nadrzędny cel wspomóc dynamizacji ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z wykorzystaniem ekologicznych źródeł ciepła, to znaczy pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Warto dodać, że na ten rodzaj dofinansowania liczyły przede wszystkim osoby budujące nowy dom i te, które dopiero planują.

Program Moje Ciepło został opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego zadaniem jest wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach. Zakłada wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej w obszarach powietrznych, gruntowych i wodnych. Takie czynności mają wspomóc:

 • wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii – założeniami programu Moje Ciepło jest osiągnięcie celów ramowych, które dotyczą klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym, a także celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim;
 • zminimalizowanie emisji gazów – program Moje Ciepło ma za zadanie zminimalizować produkcję zanieczyszczeń, które powstają w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła, wykorzystującymi paliwa kopalne.

Celem programu jest wyposażenie domów jednorodzinnych w co najmniej 57000 pomp ciepła. Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaznacza:

,,Głównym celem programu Moje Ciepło jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu Czyste Powietrze”.

Warto też podkreślić, że program Moje Ciepło finansuje zadania zakończone. Wnioski o dofinansowania można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Kto może skorzystać z programu Moje Ciepło?

Wnioski o dofinansowania w programie Moje Ciepło mogą składać osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele, czyli odbiorcy końcowi, nowych domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych – wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej – w których zezwala się:

 • wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego i użytkowego o całościowej powierzchni, która nie przekracza 20% metrażu budynku;
 • wyodrębnienie maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych.

Istotne jest, że rządowy program za nowy budynek mieszkalny interpretuje taki, na który w momencie składania wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła:

 • przekazano informację o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego najwcześniej 01.01.2021 roku lub złożono podanie o wydanie decyzji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku;
 • nie doręczono notyfikacji o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego bądź też nie złożono wniosku o wydanie decyzji o dopuszczenie na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawa budowlanego.

O wsparcie w programie Moje Ciepło nie mogą ubiegać się osoby, w których domach docelowym źródłem ciepła jest urządzenie korzystające z paliw stałych – takich jak węgiel kamienny czy biomasa. Profitentami programu mogą być:

 • osoby, które na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym wskazane są jako nabywcy.  wyznaczona jako nabywca lub odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym. Jeżeli jednak wnioskodawca i nabywca lub odbiorca są różnymi osobami, w takiej sytuacji należy załączyć stosowne oświadczenie;
 • osoby, które wskazane zostały w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Mimo że montaż pompy ciepła dostosowany jest do mikroinstalacji PV, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie określiło warunków posiadania fotowoltaiki.

Warunki otrzymania dofinansowania

Warunkiem przystąpienia do programu Moje Ciepło jest stan techniczny budynku, który powinien jak najbardziej spełniać warunki budownictwa pasywnego, to znaczy osiągają niższy wskaźnik Ep, wyrażający ilość energii nieodnawialnej niezbędnej do ogrzania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania c.w.u. w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

Aktualnie współczynnik ten nie może przekraczać 70 kWh/m2 x rok. To jednak nie koniec wymogów, które należy spełnić, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie:

 • w 2022 roku, a więc w pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu będzie obowiązywać wymóg Ep maksymalnie 63 kWh/m² × rok;
 • w kolejnych latach zaś wymóg Ep ma wynosić maksymalnie 55 kWh/ (m² × rok).

Powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła, na które składany jest wniosek, również muszą spełniać określone wymogi. Są nimi:

 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać minimum klasę A+ dla klimatu umiarkowanego;
 • pomp ciepła typu powietrze/woda i pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda muszą posiadać minimalną klasę efektywności energetycznej, to znaczy A++ dla temperatury zasilania 55°C;

Klasę pomp ciepła należy udowodnić za pomocą party produktu i etykiety energetycznej, która jest załącznikiem do programu. Inne warunki, które należy spełnić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, dotyczą:

 • zobowiązania beneficjenta do odpowiedniego promowania współfinansowanej inwestycji w okresie jej trwałości;
 • dofinansowania, które może być przyznane na jeden budynek w ramach programu;
 • nowości pompy ciepła – musi być wyprodukowana maksymalnie 24 miesiące przed montażem;
 • dofinansowania, które zostanie udzielone na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dotację tylko w formie refundacji po zakupie i montażu nowej pompy ciepła;
 • deklaracji beneficjenta do użytkowania pompy ciepła we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dotacji z programu Moje Ciepło;
 • jeżeli budynek jednorodzinny jest współdzielony, wymagana jest zgoda każdego jego współwłaściciela oraz oświadczenie o braku podwójnego finansowania;
 • rodzaju pompy ciepła, a także jej typu i parametrów spełniających wymagania Mojego Ciepła, które muszą być uwzględnione na fakturze bądź równorzędnym dokumencie księgowym. Jeżeli informacje te są niepełne, konieczne jest załączenie oświadczenia wykonawcy/sprzedawcy, że pompa posiada wskazane parametry, kwalifikujące ją do dofinansowania w programie;
 • niemożliwości uzyskania dotacji z programu Moje Ciepło na koszty przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z publicznych środków budżetu Unii Europejskiej.

Warto podkreślić, że z programu Moje Ciepło nie będzie można skorzystać, jeśli w domu będzie się znajdowało źródło ciepła na paliwo stałe. Dopuszczalna jest jedynie obecność kominka, który spełniał będzie funkcje rekreacyjne, a nie ogrzewania. Dlatego nie może posiadać mechanicznego lub grawitacyjnego rozprowadzania ciepła do innych pomieszczeń.

Wysokość dopłat w programie Moje Ciepło

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wnioskodawcy mogą liczyć na dotacje w wysokości nawet 30%:

 • czyli maksymalnie 21000 zł w przypadku gruntowej pompy ciepła;
 • to znaczy maksymalnie 7000 zł w przypadku powietrznej pompy ciepła.

Program Moje Ciepło uwzględnia Kartę Dużej Rodziny, której posiadanie podwyższa wielkość dotacji – może wynosić nawet 45% wysokości kosztów kwalifikowanych podlegających zwrotowi. Całkowity budżet programu Moje Ciepło to 600 mln zł, które pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego.

Fotowoltaika i pompy ciepła tworzą idealny duet, co wpływa na zmniejszenie rachunków za energię elektryczną i ciepło. Aby przyspieszyć proces elektryfikacji ciepłownictwa w Polsce, konieczne jest wsparcie ich zakupu systemem dotacyjnym.

Program Moje Ciepło to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać nie tylko rodziny, ale także przedsiębiorcy, którzy rozwijają swój biznes w domach jednorodzinnych. W Solum Service posiadamy szeroką ofertę najlepszych pomp ciepła, które efektywnie ogrzeją budynek i w połączeniu z systemem fotowoltaicznym znacząco obniżą koszty energii elektrycznej. Nasi specjaliści chętnie pomogą Ci w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania – zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane. Pamiętaj o poprawnym formacie e - maila.
Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.
Pole jest wymagane.
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: Polityka prywatności — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).