Fotowoltaika w służbie oszczędności

Ceny prądu od wielu lat nieustannie rosną. Konsekwencją tego są wyższe rachunki, które obciążają budżety domowe, ale także firmową kasę. Co zrobić, aby je zmniejszyć? Pomogą w tym panele fotowoltaiczne.

W styczniu 2021 r. wprowadzono tzw. opłatę mocową, która dotknie wszystkich użytkowników sieci z wyjątkiem właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Mini elektrownie to zdecydowanie tańszy prąd pozyskiwany z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Instalacja fotowoltaiczna wygeneruje oszczędności dla domu i firmy, które można przeznaczyć na dowolny cel. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat korzyści, jakie daje przydomowa instalacja fotowoltaiczna.

Panele fotowoltaiczne w liczbach – Polska

Niektórym osobom nie wystarczy powiedzieć, że fotowoltaika cieszy się rosnącym zainteresowaniem w kraju. Dlatego Instytut Energii Odnawialnej (IEO) przygotował raport zawierający zestawienie i prognozy dotyczące instalacji w latach 2017-2040 r. Wynika z niego, że w 2017 r. na terenie kraju było 28 tys. instalacji, rok później  54 tys. (wzrost rok do roku o 88%), a w 2019 r. już 110 tys. (wzrost o 104%). Wstępne szacunki za 2020 r. zakładają 235 tys. instalacji, co przełoży się na 114% wzrost rok do roku. Instytut szacuje, że w 2040 r. w Polsce będzie już ponad 2 mln instalacji fotowoltaicznych.

Cele rządowe na 2020 r. zakładały realizację unijnego celu, w którym OZE miały stanowić 15% udział w ogólnym zużyciu energii. Nie ma jeszcze oficjalnego raportu na ten temat, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby myśleć o przyszłości. Dlatego rząd opracował plan dla Polski na 2025 r., który zakłada, że instalacje fotowoltaiczne będą generowały 3-4 GW mocy. Ponadto panele fotowoltaiczne pomagają zdywersyfikować zapotrzebowanie na energię elektryczną, która nieustannie rośnie. Jest to silnie powiązane z rozwojem gospodarczym Polski, który przekłada się na większą konsumpcję prądu.

Fotowoltaika w Polsce i Europie

Instytut Energii Odnawialnej przygotował opracowanie na podstawie „The New European Renewable Energy Directive – Opportunities and Challenges for Photovoltaics”- A. Jager-Waldau, K. Bodis, I. Kougias, S.Szabo. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące produkcji energii pochodzącej z fotowoltaiki w Europie oraz prognozy na najbliższy rok.

Z opracowania wynika, że w 2018 r. Polska wyprodukowała 235 MW nowych mocy, co dało jej 9 miejsce na tle innych państw w Unii Europejskiej (w całej UE w 2018 r. było to 9 GW). Z kolei w 2019 r. produkcja nowych mocy wyniosła 0,9 GW, co uplasowało kraj na 5 pozycji (18 GW w całej Unii). Choć nie ma jeszcze pełnych danych, to szacuje się, że w 2020 r. powstało kolejne 0,9 GW nowych mocy, co pozwoli utrzymać 5 pozycję w Unii Europejskiej. Fotowoltaika to obecnie najszybciej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Największy przyrost nowych mocy obserwuje się wśród mikroinstalacji PV. Oznacza to dużą aktywność inwestorów indywidualnych i biznesowych. IEO szacuje, że na koniec  2020 r. moc zainstalowana paneli PV w Polsce osiągnęła nawet 2,5 GW.

Panele fotowoltaiczne remedium na rosnące opłaty za prąd

Stawka mocowa inaczej naliczana jest dla gospodarstw domowych, a inaczej dla przedsiębiorstw. Firmy zapłacą 76,20 zł za 1 MWh. Opłata pobierana będzie za zużycie od poniedziałku do piątku (bez świąt) w godzinach 7:00-22:00. Przykładowe miesięczne zużycie 50 MWh sprawi, że firma zapłaci rachunek wyższy o 3810 zł. W przypadku dużych przedsiębiorstw roczne zużycie 12.000 MWh sprawi, że rachunek będzie wyższy o ok. 900.000 zł.

Część przedsiębiorstw poradzi sobie z aprecjacją opłat. Istnieje jednak spora grupa firm działających na bardzo niskich marżach. W takiej sytuacji każdy dodatkowy koszt może oznaczać spadek rentowności lub w ogóle jej brak. Opłata mocowa swoje piętno odciśnie również w bilansach wielkich firm produkcyjnych, które każdego dnia zużywają potężne ilości energii. Wyzwania, przed jakimi stoją przedsiębiorcy, wymagać będą konkretnych i przemyślanych działań. W innym wypadku część z nich będzie musiała poszukać odpowiedzi na pytanie o zasadność prowadzenia biznesu.

Z jednej strony rząd podnosi opłaty, a z drugiej stara się zachęcić właścicieli domów i przedsiębiorców do ograniczenia poboru energii z sieci lub uniezależnienia się poprzez instalację paneli fotowoltaicznych od dostawcy energii. Podobnie jak z naliczaniem opłaty mocowej, tak i w tym wypadku zachęty wyglądają nieco inaczej dla gospodarstw domowych i firm.

Instalacja fotowoltaiczna dla domu

Dotychczas w ramach rządowego programu „Mój Prąd” można było ubiegać się o 50% dofinansowanie kosztów domowej instalacji fotowoltaicznej (2-10 kW), którego górny limit wynosi 5 tys. zł. Od stycznia 2019 r. w ramach ww. programu obowiązuje ulga termomodernizacyjna. Pozwala na odliczenie inwestycji do 53 tys. zł od podstawy opodatkowania PIT w podatku dochodowym osób fizycznych. Z kolei w styczniu 2020 r. zmieniła się wysokość podatku VAT. Obecnie wynosi 8% i dotyczy każdego rodzaju instalacji PV tj. tej na dachu budynku gospodarczego, w ogrodzie i na polu przy domu do 300 m2. Dotychczas 8% VAT obejmował tylko instalacje dachowe, a na wszystkie pozostałe obowiązywała 23% stawką VAT.

Panele fotowoltaiczne dla firm

Od 29.08.2019 r. przedsiębiorstwa mogą produkować energię, którą spożytkują na własne potrzeby. Nadwyżki rozlicza się w systemie oputsów. Jednocześnie istnieje możliwość przenoszenia nadwyżek produkcji na kolejne okresy rozliczeniowe. Jeżeli firma sezonowo zwiększa pobór prądu to wygenerowane w pozostałych miesiącach nadwyżki, można wykorzystać w czasie wzmożonego popytu na energię. Dzięki temu właściciel firmy może niemal w pełni zużyć energię generowaną przez panele fotowoltaiczne. Warto nadmienić, że z opustów mogą korzystać również inwestorzy indywidualni.

Fotowoltaika wydaje się dobrym sposobem na realną obniżkę rachunków za prąd. W czasach, gdy kolejne opłaty windują koszty energii elektrycznej, posiadacze paneli fotowoltaicznych mogą cieszyć się z realnych oszczędności. Dodatkowo pomoc rządu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności inwestycji, a elastyczne regulacje pozwalają zarządzać nadwyżkami wygenerowanej energii. Dzięki tym zaletom instalacja fotowoltaiczna staje się korzystną alternatywą dla dotychczasowego dostawcy prądu. Niezależność, jaką dzięki temu uzyskuje inwestor, jest atrakcyjna finansowo, a dodatkowo przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego.

Polecane artykuły

Komenatrze